044 240 1200 info@toipumo.com

Vastaava sosiaalityöntekijä Susanna Rissanen on mukana järjestämässä päihdekuntoutuskeskus Toipumon läheisviikonloppuja.

Idea läheisviikonloppuihin syntyi, kun Rissanen ja muut Toipumon työntekijät keskustelivat siitä, kuinka yksin päihdeongelmaisten läheiset jäävät. Läheisten hoitaminen on melko sattumanvaraista, ja jos päihdeongelmainen ei ole hoidossa, läheinenkään ei pääse hoidon piiriin.

”Hoitoon pääsyssä on hirveän paljon vaihtelevuutta. Mielenterveyspuolelta voi hakea, mutta usein läheiset kaipaavat tuen tarjoajalta nimenomaan päihdepuolen kokemusta. Tähän tarpeeseen aloimme suunnitella läheisviikonloppua”, Susanna Rissanen kertoo.

Ensimmäinen kokeilu tehtiin keväällä 2018 ja syykuussa 2019 järjestettiin toinen läheisviikonloppu. Molemmat viikonloput täyttyivät hetkessä, ja tulijoita oli enemmän kuin mukaan mahtuu.

”Otamme vain kuusi osallistujaa per viikonloppu, koska käsittelemämme aiheet ovat sen verran henkilökohtaisia. Ohjelma ei ole luentotyyppistä, vaan keskustelevaa – se vaatii pienryhmän.”

Keskiössä läheisen tarpeet

Viikonlopun ohjelmassa on voimavarakeskeistä työskentelyä ja kaiken keskiössä on päihdeongelmaisen läheinen – ei päihdeongelmainen. Läheisviikonlopussa keskitytään läheisen hyvinvointiin: miten hän pärjää arjessa ja mitä kaipaa.

”Emme mieti viikonlopun aikana päihdeongelmaisen parannuskeinoja, koska sitä läheiset tekevät ihan hirveästi arjessaan. Me olemme tietoisesti keskittyneet kysymykseen: miten sinä voit; mitkä ovat sinun omat tavoitteesi ja millainen olisi oma hyvä elämä. Pohdimme myös keinoja helpottaa arkea.

”Jokainen saa kertoa juuri niin paljon tai vähän omasta tilanteestaan kun haluaa. Mitään ei ole pakko tehdä, se on hyvin asiakaslähtöistä”, Rissanen kuvailee.

Toipumon perustajajäsen, päihdelääkäri Antti Loimalahti on myös mukana läheisviikonlopussa. Hän kertoo omassa osuudessaan muun muassa päihderiippuvuuden mekaniikasta. Keskustelujen lisäksi lauantai-illalle on tarjolla vapaamuotoista ohjelmaa. Silloin virallinen osuus lopetetaan ajoissa, jotta halukkaat ehtivät saunoa, ruokailla, viettää iltaa yhdessä ja nauttia Toipumon luonnonkauniista ympäristöstä.

Läheisviikonloppuun kuuluu täysylläpito ja siihen voi hakea kunnan sosiaalipuolelta maksusitoumusta. Toipumon läheisviikonloppu on pyritty saamaan niin edulliseksi, että myös omin kustannuksin on matala kynnys osallistua.

Kuka saa osallistua läheisviikonloppuun?

”Meillä on avoimet ovet kaikille: päihdeongelmainen voi olla vaikka jo menehtynyt tai muuten poissa läheisen arjesta. Käytännössä suurimmalla osalla osallistujista on ollut aika akuutteja tilanteita: mahdollisesti asutaan päihdeongelmaisen kanssa ja ollaan tilanteessa, jossa täytyy pärjätä sen päihdeongelmaisen kanssa.”

Toipumon läheisviikonloput ovat saaneet hyvää palautetta ja niille on selvästi suuri tarve. Siksi läheisviikonloppuja tullaan järjestämään jatkossakin. ”Seuraava tulee ensi vuoden alkupuolella. Tiedotamme siitä Toipumon Facebook-sivuilla”, Susanna Rissanen sanoo.

Lisätty 25.10.2019:

Seuraavat läheisviikonloput on nyt lyöty lukkoon: 

Läheisviikonloppu I: 31.1.- 2.2.2020 
(Jatko-)Läheisviikonloppu II: 14.-16.2.2020

Tiedotamme näistä Toipumon Facebook-sivulla lisää mahdollisimman pian.

Päärakennus

Toipumon päärakennus kesällä.