044 240 1200 info@toipumo.com

Toipumon palvelut

Arviointijakso

Arviointijaksolla arvioimme yhdessä sinun koko elämäntilannettasi useista eri näkökulmista, keskittyen kuitenkin riippuvuuteen ja sen seurauksiin. Käymme läpi muun muassa elämänhistoriaasi ja sosiaalisia suhteita, sekä fyysistä ja psyykkistä terveydentilaasi. Kanssasi keskustelee oma terapeutti. Lääkäri, sairaanhoitaja ja muita aloja tunteva henkilökuntamme ovat myös apuna ja tukena arviointijaksolla. Arviointikeskusteluista tehdään perusteellinen lausunto, jonka sinä näet ja luet ensimmäisenä sekä tarvittaessa korjaat.

Oman elämäntilanteesi näkeminen paperilla auttaa sinua hahmottamaan, missä kohdallasi mennään. Yhdessä ammattihenkilöstön kanssa pystyt tekemään eteenpäin kantavia tulevaisuuden suunnitelmia.

Arviointilausunnon pohjalta sinua arvioinut päihdeterapeutti laatii kuntoutussuosituksen. Mikäli arvioinnissa todetaan päihderiippuvuus, sinulle suositellaan todennäköisesti peruskuntoutusjaksoa.

Arviointijakson aikana osallistut arviointikeskustelujen lisäksi yhteisön muuhun toimintaan.  Jakso on pituudeltaan 7 vuorokautta sisältäen majoituksen, ruokailun ja kaiken tarvittavan materiaalin. Arviointijakso maksetaan ennen jakson alkamista. Hinta 1330 € (7 vuorokautta)

Peruskuntoutusjakso

Arviointijaksolla sinulle tehdään hoitosuositukset. Jos näitten pohjalta on katsottu sinua hyödyttäväksi vaihtoehdoksi jatkaa Toipumon kuntoutusjaksolla, jakso jatkuu suoraan arviointijakson perään, keskeytymättä.

Alussa laadimme kanssasi arviointijaksolla tehdyn arvioinnin pohjalta yksilöllisen, juuri sinun tarpeitasi palvelevan kuntoutussuunnitelman. Kuntoutussuunnitelman laadinnassa sinulla itselläsi on tärkein rooli. Se rytmittää, määrittää ja ohjaa juuri sinun hoitosi yksilöllistä sisältöä ja ohjaa kokonaisvaltaista kuntoutumistasi haluttuun suuntaan.

Kuntoutusuunnitelma päivitetään ja tarkistetaan viikoittain.

Kuntoutusjaksoon sisältyy: 

  • päivittäinen ryhmäterapia
  • luennot (mm. sairauden tiedostaminen ja hoito)
  • kirjalliset, ryhmissä purettavat tehtävät (12 askeleen ohjelman ensimmäiset 3 askelta sekä muita, yksilöityjä tehtäviä)
  • läheisviikonloppu
  • tutustumiskäynnit 12 askeleen vertaistukiryhmiin
  • tapaamiset oman terapeutin kanssa
  • tarvittaessa moniammatilliseen tiimiin kuuluvien psykologin, sosiaalityöntekijän ja teologin palvelut
  • lisäksi hoidon aikana tarjotaan luovia ja fyysisiä aktiviteetteja
  • jonkin verran kunnossapitoon ja siivoukseen liittyviä pieniä ”Ote arkeen-askareita”

Hoidon aikana avautuu raittiuden merkitys kroonisen päihderiippuvuussairauden hoidossa.

Opit stressinhallinta- ja selviytymiskeinoja: työvälineitä hoidon jälkeiseen elämään. Kuntoutuksen aikana asutaan yhteisöllisessä asumisyksikössä yhden tai kahden hengen huoneissa Toipumon tiloissa.

Riippuvuussairaus koskettaa tavalla tai toisella usein isoa joukkoa riippuvaisen läheisiä, perhettä, ystäviä sekä työtovereita. Siksi jaksoon kuuluu aina läheiskohtaaminen.
Peruskuntoutusjakso sisältää majoituksen, ruokailun ja kaiken tarvittavan materiaalin. Hinta 3990 €. Arviointijakso ja peruskuntoutusjakso yhteensä, 28 vrk, 5320 €.

Motivointijakso (Intervalli)

Voit tulla motivointijaksolle vahvistamaan raittiuttasi tai minkä tahansa elämänkriisin kohdatessa. Jakso toimii hyvin raittiuden vahvistajana perusjakson jälkeen ja vahvistaa elämänhallintaa. Motivointijakso toimii  palauttavana  hoitona, mikäli sinulla on kriisi elämässäsi esim. avioero, työttömyys, muita riippuvuuteen liittyviä haasteita. Jakso kestää viidestä seitsemään vuorokautta, tarvittaessa pidempään.

Läheisen lyhytterapeuttinen tuki (95e/h)

Psykoterapeuttikoulutettava Susanna Rissasen läheistapaamiset

Susanna on Toipumon vastaava sosiaalityöntekijä ja tuttu läheisviikonloppuihin osallistuneille. Susanna tarjoaa terapiaa läheisille etäyhteydellä tai lähitapaamisin Toipumolla. Etätapaamisiin käytössä on turvallinen ja helppokäyttöinen videoneuvotteluyhteys, joka toimii myös älypuhelimen selaimella.

Hänellä on pitkä kokemus päihdeongelmien parissa työskentelystä ja erityisosaamista läheistyöstä.

Terapeuttina Susanna on lämminhenkinen ja kannustava. Hän kohtaa asiakkaan arvostaen ja tasavertaisesti. Työskentely on vuorovaikutteista ja yhdessä asiakkaan kanssa pohdiskelevaa. Terapiassa edetään asiakkaalle sopivaan tahtiin ja tavataan niin usein tai harvoin kuin asiakas kokee hyödylliseksi. Käyntimäärät sovitaan täysin asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Suuntaus Susannan työskentelyssä on toivottua tulevaisuutta kohti ja asiakas voi kertoa itsestään ja historiastaan juuri sen verran kuin kokee luontevaksi. Terapiassa voidaan asettua pohdiskelemaan tiettyä ongelmaa tai tapahtumaa, tai lähteä hakemaan selvyyttä sekavalta tuntuvaan kokonaisuuteen.

Susannalla on kokemusta monenlaisten haasteiden kohtaamisessa. Elämän kaoottisuus tai suunnattomuus, huoli läheisestä, menetykset, uupumus ja päihdeongelmat ovat tyypillisiä keskusteluapua hakevien haasteita. Lääketieteellisin termein kyseessä voi olla esimerkiksi masennus tai ahdistuneisuus, joissa lisänä voi olla myös neuropsykiatriset haasteet.

Susanna on psykoterapeuttikoulutettava, ratkaisukeskeisen psykoterapian suuntautuminen (2017-2021). Pohjakoulutuksena sosiaalityöntekijä YTM ja psykologian laajat sivuaineopinnot, sekä lukuisia lyhytkestoisia koulutuksia.

Yhteydenotot ajan varaamiseksi Susannalle numeroon 045 639 8147 tai sähköpostitse rissanen.susanna@gmail.com

Voit muistaa myös läheistäsi terapialahjakortilla.

Palvelun tuottaa Susannan tukipalvelut (y-tunnus 3159141-3)

Peliriippuvuuden hoito

Rahapeliriippuvuuden hoidossa tilannetta lähestytään ratkaisukeskeisestä ja kognitiivisesta viitekehyksestä. Opitaan tunnistamaan omia toimintamalleja, jotka ovat aikaisemmin johtaneet riippuvuustoimintaan sekä ohjatusti muuttamaan omaa näkemystä ja toimintaa suhteessa näihin.

Jätä viesti tai soita 044 240 1200

5 + 8 =