044 240 1200 info@toipumo.com

Toipumon palvelut

Arviointijakso

Arviointijaksolla arvioimme yhdessä sinun koko elämäntilannettasi useista eri näkökulmista, keskittyen kuitenkin riippuvuuteen ja sen seurauksiin. Käymme läpi muun muassa elämänhistoriaasi ja sosiaalisia suhteita, sekä fyysistä ja psyykkistä terveydentilaasi. Kanssasi keskustelee oma terapeutti. Lääkäri, sairaanhoitaja ja muita aloja tunteva henkilökuntamme ovat myös apuna ja tukena arviointijaksolla. Arviointikeskusteluista tehdään perusteellinen lausunto, jonka sinä näet ja luet ensimmäisenä sekä tarvittaessa korjaat.

Oman elämäntilanteesi näkeminen paperilla auttaa sinua hahmottamaan, missä kohdallasi mennään. Yhdessä ammattihenkilöstön kanssa pystyt tekemään eteenpäin kantavia tulevaisuuden suunnitelmia.

Arviointilausunnon pohjalta sinua arvioinut päihdeterapeutti laatii kuntoutussuosituksen. Mikäli arvioinnissa todetaan päihderiippuvuus, sinulle suositellaan todennäköisesti peruskuntoutusjaksoa.

Arviointijakson aikana osallistut arviointikeskustelujen lisäksi yhteisön muuhun toimintaan.  Jakso on pituudeltaan 7 vuorokautta sisältäen majoituksen, ruokailun ja kaiken tarvittavan materiaalin. Arviointijakso maksetaan ennen jakson alkamista. Hinta 1330 € (7 vuorokautta)

Peruskuntoutusjakso

Arviointijaksolla sinulle tehdään hoitosuositukset. Jos näitten pohjalta on katsottu sinua hyödyttäväksi vaihtoehdoksi jatkaa Toipumon kuntoutusjaksolla, jakso jatkuu suoraan arviointijakson perään, keskeytymättä.

Alussa laadimme kanssasi arviointijaksolla tehdyn arvioinnin pohjalta yksilöllisen, juuri sinun tarpeitasi palvelevan kuntoutussuunnitelman. Kuntoutussuunnitelman laadinnassa sinulla itselläsi on tärkein rooli. Se rytmittää, määrittää ja ohjaa juuri sinun hoitosi yksilöllistä sisältöä ja ohjaa kokonaisvaltaista kuntoutumistasi haluttuun suuntaan.

Kuntoutusuunnitelma päivitetään ja tarkistetaan viikoittain.

Kuntoutusjaksoon sisältyy: 

  • päivittäinen ryhmäterapia
  • luennot (mm. sairauden tiedostaminen ja hoito)
  • kirjalliset, ryhmissä purettavat tehtävät (12 askeleen ohjelman ensimmäiset 3 askelta sekä muita, yksilöityjä tehtäviä)
  • läheisviikonloppu
  • tutustumiskäynnit 12 askeleen vertaistukiryhmiin
  • tapaamiset oman terapeutin kanssa
  • tarvittaessa moniammatilliseen tiimiin kuuluvien psykologin, sosiaalityöntekijän ja teologin palvelut
  • lisäksi hoidon aikana tarjotaan luovia ja fyysisiä aktiviteetteja
  • jonkin verran kunnossapitoon ja siivoukseen liittyviä pieniä ”Ote arkeen-askareita”

Hoidon aikana avautuu raittiuden merkitys kroonisen päihderiippuvuussairauden hoidossa.

Opit stressinhallinta- ja selviytymiskeinoja: työvälineitä hoidon jälkeiseen elämään. Kuntoutuksen aikana asutaan yhteisöllisessä asumisyksikössä yhden tai kahden hengen huoneissa Toipumon tiloissa.

Riippuvuussairaus koskettaa tavalla tai toisella usein isoa joukkoa riippuvaisen läheisiä, perhettä, ystäviä sekä työtovereita. Siksi jaksoon kuuluu aina läheisviikonloppu.
Peruskuntoutusjakso sisältää majoituksen, ruokailun ja kaiken tarvittavan materiaalin. Hinta 3990 €. Arviointijakso ja peruskuntoutusjakso yhteensä, 28 vrk, 5320 €.

Motivointijakso (Intervalli)

Voit tulla motivointijaksolle vahvistamaan raittiuttasi tai minkä tahansa elämänkriisin kohdatessa. Jakso toimii hyvin raittiuden vahvistajana perusjakson jälkeen ja vahvistaa elämänhallintaa. Motivointijakso toimii  palauttavana  hoitona, mikäli sinulla on kriisi elämässäsi esim. avioero, työttömyys, muita riippuvuuteen liittyviä haasteita. Jakso kestää viidestä seitsemään vuorokautta, tarvittaessa pidempään.

 

Jätä viesti tai soita 044 240 1200

14 + 14 =