044 240 1200 info@toipumo.com

Toipumon palveluihin kuuluu myös

Läheisohjelma

Hoidon aikana toteutamme läheiskohtaamisen Toipumolla. Asiakas saa nimetä itselleen tärkeitä ihmisiä lähipiiristään, joille läheiskutsu lähetetään. Läheiskohtaaminen toteutetaan luennon ja itse läheiskohtaamisen myötä.

Järjestämme toipumisviikonloppuja päihderiippuvaisten läheisille: puolisolle, ystävälle tai perheenjäsenelle (yli 18-v.). Tavoitteena on löytää uusia työkaluja omien tunteiden käsittelyyn, läheisriippuvuuden hoitoon sekä vahvistua oman elämän haltuunotossa.

Koulutukset ja luennot

Usein hoitajat väsyvät ja kuormittuvat työssään hoitoalalla. Töissä on kiirettä ja vajaa miehitys henkilökunnassa. Toipumo huolehtii työntekijöidensä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

Erilaisia, tilaajan mukaan kohdennettuja asiantuntijakoulutuksia muun muassa riippuvuudesta, riippuvaistenkohtaamisesta, puheeksi otosta esimerkiksi työpaikoilla konsultaatioita päihdeohjelmien tekoon. Vahvalla asiantuntemuksella varustettu tiimi voi tehdä koulutuksia ympäri Suomea ja samalla markkinoida palveluja. Esimerkiksi työpaikoilla, sekä toisaalta riippuvuutta työssään kohtaavilla julkisen sektorin työntekijöillä (esimerkiksi sosiaalityö/sairaanhoito), on pula asiantuntemuksesta riippuvuussairauden tunnistamisessa sekä sen tuloksekkaassa kohtaamisessa.

Läheisen lyhytterapeuttinen tuki (95€ / 45min)

Psykoterapeutti Susanna Rissasen läheistapaamiset

Susanna on Toipumon sosiaalityöntekijä ja tuttu läheisviikonloppuihin osallistuneille. Susanna tarjoaa terapiaa läheisille etäyhteydellä tai lähitapaamisin Toipumolla. Etätapaamisiin käytössä on turvallinen ja helppokäyttöinen videoneuvotteluyhteys, joka toimii myös älypuhelimen selaimella.

Hänellä on pitkä kokemus päihdeongelmien parissa työskentelystä ja erityisosaamista läheistyöstä.

Terapeuttina Susanna on lämminhenkinen ja kannustava. Hän kohtaa asiakkaan arvostaen ja tasavertaisesti. Työskentely on vuorovaikutteista ja yhdessä asiakkaan kanssa pohdiskelevaa. Terapiassa edetään asiakkaalle sopivaan tahtiin ja tavataan niin usein tai harvoin kuin asiakas kokee hyödylliseksi. Käyntimäärät sovitaan täysin asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Suuntaus Susannan  työskentelyssä on toivottua tulevaisuutta kohti ja asiakas voi kertoa itsestään ja historiastaan juuri sen verran kuin kokee luontevaksi. Terapiassa voidaan asettua pohdiskelemaan tiettyä ongelmaa tai tapahtumaa, tai lähteä hakemaan selvyyttä sekavalta tuntuvaan kokonaisuuteen.

Susannalla on kokemusta monenlaisten haasteiden kohtaamisessa. Elämän kaoottisuus tai suunnattomuus, huoli läheisestä, menetykset, uupumus ja päihdeongelmat ovat tyypillisiä keskusteluapua hakevien haasteita. Lääketieteellisin termein kyseessä voi olla esimerkiksi masennus tai ahdistuneisuus, joissa lisänä voi olla myös neuropsykiatriset haasteet.

Susanna on psykoterapeutti, ratkaisukeskeisen psykoterapian suuntautuminen (2017-2021). Pohjakoulutuksena sosiaalityöntekijä YTM ja psykologian laajat sivuaineopinnot, sekä lukuisia lyhytkestoisia koulutuksia.

Yhteydenotot ajan varaamiseksi Susannalle numeroon 045 639 8147 tai sähköpostitse rissanen.susanna@gmail.com

Voit muistaa myös läheistäsi terapialahjakortilla.

Palvelun tuottaa Susannan tukipalvelut (y-tunnus 3159141-3)

Jätä viesti tai soita 044 240 1200

6 + 12 =